Loading...

Tin tức

Covid-19 đã 'kích hoạt' doanh nghiệp chuyển đổi số như thế nào

Từ chủ đề mang tính xu hướng và dự báo trong phòng hội nghị, chuyển đổi số đã thành những cú "bắt tay", những dự án thật năm nay.

Xem chi tiết